เรา เสนา – โคโยตี้ เรา เสนา

เรา เสนา – โคโยตี้ เรา เสนา

Address : 1873/3-5 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
1873/3-5 Paholyothin Rd., Jatuchak, Bangkok.
Tel. :  02-9302132-3

Website :  www.raolounge.com

Facebook:  Rao Sena

Gallery: Party ตั้งแต่ Oct 2015 / Party ก่อน Oct 2015

ROE (1)

ROE (2)

ROE (3)

ROE (4)

ROE (5)

ROE (6)

roe-m

 

Member / Member Drink
Member   5,000 Baht Red Label   3 ขวด   – Drink Mixer free Karaoke – ครั้ง
Member 10,000 Baht Red Label   7 ขวด   – Drink Mixer free Karaoke – ครั้ง
Member 10,000 Baht Black Label   5 ขวด   – Drink Mixer free Karaoke – ครั้ง
Member 20,000 Baht Black Label 11 ขวด   – Drink Mixer free Karaoke – ครั้ง
Member 20,000 Baht Black Label   5 ขวด 30 Drink Mixer free Karaoke – ครั้ง

Member Drink
PR,Coyote Start 2 Time 40 min. Member 280 Baht Non-member 330 Baht
*Start 2 ดื่มแรก 40 นาที

Share This: