Calendar - กิจกรรม

31.10.14 Halloween party คอนเสิร์ต ดาจิม @ Exotica [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
31.10.14 Halloween Night Party @ Monte Carlo [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
31.10.14 Sexy Queen of the Damn Party @ The Lounge [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
30-31.10.14 Acadamy ผีลืมหลุม @ Big Apple [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
30-31.10.14 โจอี้ บอย + Halloween Party @ The Choice [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
31.10.14 คอนเสิร์ต Rock Rider@ The Sky [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
31.10.14 Halloween Night Party @ The Party [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
31.10.14 เราอวดผี Party @ Rao Srinakarin [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
30-31.10.14 Halloween Party @ The Villa [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
30-31.10.14 Sexy DJ & Miss Sexy Halloween @ Rao Sena [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
30-31.10.14 Witches's Ball @ The PIMP [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
31.10.14 Halloween Party นางฟ้ากับปีศาจ @ Queenz [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
5.11.14 คอนเสิร์ต พี สะเดิด @ Big Apple [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
5.11.14 ลอยกระทง ปาร์ตี้ (โชว์ Sexy นางในวรรณคดี) @ Exotica [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
6.11.14 ลอยกระทง ปาร์ตี้ @ Coollizm [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
6,7,8.11.14 ลอยกระทงหลงเธอ ปาร์ตี้ @ The Choice [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
11.11.14 คอนเสิร์ต สงกรานต์ The Voice @ The Villa [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
12.11.14 MISS PIMP UNIVERSE 2014 @ The PIMP [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
12.11.14 คอนเสิร์ต Getsunova @ ไม้เอก [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
12.11.14 Sunflower Party คอนเสิร์ต ตั๊กแตน ชลดา @ Exotica [ โคโยตี้ เลาจน์ ]
กำหนดการปาร์ตี้