Calendar - กิจกรรม

26.11.14 คอนเสิร์ต โจอี้ บอย @ ไม้เอก [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
26.11.14 คอนเสิร์ต จ๊ะ อาร์สยาม @ Queenz [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
26.11.14 คอนเสิร์ต หญิงลี @ Monte Carlo [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
26.11.14 ELECTRONICA PARTY @ Sherbet [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
26.11.14 คอนเสิร์ต คริสติน่า อากีล่าร์ @ Pent Club [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
27.11.14 Sunflower Party คอนเสิร์ต เจเน็ต เขียว @ Exotica [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
27.11.14 Claudia Vegas Party @ Claudia Club [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
27.11.14 คอนเสิร์ต Getsunova @ Piano Forte [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
27-28.11.14 16th Anniversary @ Poseidon Pub [ ผับ ],
28.11.14 คอนเสิร์ต เอ๊ะ จิรากร @ The Party [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
28.11.14 Heart of Gold Party @ RAO Sena [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
28.11.14 BODY SUSHI Party @ RAO Srinakarin [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
28.11.14 คอนเสิร์ต เจ เจตริน @ Florence [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
29.11.14 ฉลองครบรอบ 10 ปี คอนเสิร์ต นิว-จิ๋ว @ The Sky [ โคโยตี้ เลาจน์ ],
9.12.14 The Queenz of Queenz Beauty Contest 2014 @ Queenz [ โคโยตี้ เลาจน์ ]
กำหนดการปาร์ตี้